فایل های دسته بندی دهم تجربی و ریاضی

امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی دهم

یک آزمون جامع از کل کتاب زبان دهم

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال امتحان ترم اول انگلیسی دهم

آزمون جامع ترم اول زبان انگلیسی سال دهم

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 4 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 110 تست مختلف از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 4 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 4 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 150 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 3 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل 51 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 2 انگلیسی دهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال دهم است.

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی دهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس چهار می باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی دهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس سه می باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی دهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس دو می باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی دهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس یک می باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

12
تعداد نتایج: 14