اخرین محصولات ثبت شده

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات (Can you jump?) درس 4 کتاب first friends 3

فیلم تدریس جمله سازی و سوال درباره توانایی (Can you ....?) صفحات 22 و 23 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی افعال درس 4 کتاب first friends 3

فیلم تدریس انجام دادن کاری (I can jump : من می توانم بپرم) صفحه 22 و 23 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی ترکیب حروف t و h همراه با مثال درس 3 کتاب first friends 3

دانلود ویدیوی آموزشی ترکیب حروف t و h همراه با مثال درس 3 کتاب first friends 3. این فیلم آموزشی، شامل تدریس ترکیب دو حرف t و h درس 3 (صفحه 21) از کتاب فوق العاده first friends 3 می باشد ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "pets" درس 3 کتاب first friends 3

ویدیوی آموزشی متن "pets" درس 3 کتاب first friends 3. این فیلم آموزشی، شامل تدریس متن درس 3 (صفحه 20) از کتاب فوق العاده first friends 3 می باشد.فیلم تدریس "pets : حیوانات خانگی" صفحه 20 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Look out" درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "Look out : مراقب باش" صفحه 19 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "I'm hungry" درس 3 کتاب first friends 3

دانلود ویدیوی آموزشی متن "I'm hungry" درس 3 کتاب first friends 3. این فیلم آموزشی، شامل تدریس متن درس 3 (صفحه 18) از کتاب فوق العاده first friends 3 می باشد.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی شعر احساسات (If you're happy ....) درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس شعر "If you're happy and you know it, clap your hands" صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس مکالمه صفحات 16 و 17 (Are you hot?) از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی جمله سازی و سوالات (my feelings) درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس جمله سازی و سوال درباره احساسات (feelings) صفحات 16 و 17 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات احساسات درس 3 کتاب first friends 3

فیلم تدریس کلمات (my feelings : احساسات من) صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی ترکیب حروف s و h همراه با مثال درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس صدای "ش" : "sh" همراه با مثال، صفحه 15 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی متن "Music" درس 2 کتاب first friends 3

فیلم تدریس "music : موسیقی" صفحه 14 از کتاب first friends 3 (فرست فرندز 3)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل